egészségmagatartás vizsgálatok

 

Az elmúlt évtized társadalmi változásainak kísérő jelenségeként Magyarországon a legális és illegális drogfogyasztás mértéke jelentősen emelkedett. Ez a tendencia nem kímélte a Közép-Dunántúlt sem különösen a nagyvárosokban nőtt meg és alakult át a pszichoaktív szerhasználat. Drogügyi kutatási területünk elsősorban erre a kérdésre koncentrál. Kutatásaink részben a drogfogyasztás helyi társadalmi megítélésének alakulására, részben a problémára választ adó intézményrendszer helyzetének és szolgáltatási struktúrájának vizsgálatára, részben pedig korosztályi szerfogyasztási szokások strukturálódására fókuszál a közvetlen érintettség és a látenciabecslés mellett. Ez utóbbi kérdéshez kapcsolódva intézetünk új módszertani eszközöket is igénybe vesz a rejtett populációs becslések paramétereinek javítása érdekében (pl. RDS mintán történő becslés, kapcsolatháló elemzés). Kutatási eredményeinkkel elsősorban a helyi drogellenes munka hatékonyságának növelését illetve a drogok társadalmi kárának csökkentését célozzuk. Az iskola drogprevenciós munka elterjedésével pedig újabb fontos kutatási irány nyílt számunkra, az iskolai prevenciós programok, drogellenes munka hatékonyságának értékelése.


Ifjúsági kockázati magatartáskutatás Székesfehérváron, 2014
     Kutatási beszámoló

A kábítószer-fogyasztó fiatalok társadalmi kirekesztettségének vizsgálata, 2008
     Kutatási beszámoló

Tanulói drogérintettségi vizsgálat a bicskei kistérségben, 2008
    
Kutatási beszámoló

Droghasználó party fiatalok kapcsolatháló elemzése Székesfehérváron, 2006
     Kutatási beszámoló

Tanulói drogérintettségi vizsgálat Székesfehérváron, 2005
     Kutatási beszámoló

Tanulói drogprevenciós kutatás Kaposváron, 2005
     Kutatási beszámoló

A Kábítószerügyi Egyezető Fórumok tagjai drogattitűdjének és társadalmi kapcsolatrendszerének vizsgálata Magyarországon, 2005
     Kutatási beszámoló

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron, 2003
     Kutatási beszámoló

Drogprevencióval foglalkozó humánszolgáltató intézmények erőforrásai Székesfehérváron, 2003
     Kutatási beszámoló

Fejér megye droghelyzetképe, 2003
     Kutatási beszámoló     I     Összefoglaló

Várpalotai droghelyzetkép, 2002
     Kutatási beszámoló     I     Összefoglaló

A székesfehérvári drogprevenció lakossági megítélése, 2002
     Kutatási beszámoló    

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási és ifjúságsegítő intézmények körében Nagykanizsán, 2002
     Kutatási beszámoló

Az Alba Plaza látogatóinak drogfogyasztási szokásai, 2002
     Összefoglaló

Nagykanizsai droghelyzetkép, 2001
     Kutatási beszámoló

Alkohol, dohányzás és drogprevenciós kutatás - Baja, 2001
     Kutatási beszámoló

Kábítószer-használattal kapcsolatos kutatások Miskolcon, 1999-2000
     Kutatási beszámoló     I     Összefoglaló

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete, 1999
     Kutatási beszámoló

Az egri diákok mentálhigiénés helyzete, 1999
     Kutatási beszámoló

A veszprémi diákok mentálhigiénés helyzete, 1998
     Kutatási beszámoló

Ifjúsági egészségmegőrzés és szabadidő Tatabányán, 1998
     Kutatási beszámoló
 

Oldal nyomtatása