életminőség vizsgálatok

 

A poszt-szocialista átalakulás számos ponton gyökeresen megváltoztatta az emberek életminőségét, így kutatóintézetünk számára is kézenfekvő életminőség vizsgálatokat készíteni. A hagyományos életminőség-kutatást általában a lakosság körében végzik, s róluk mindenféle statisztikai és leíró adatot is gyűjtenek a vizsgálat során. A szakirodalomi bázis alapján hét életminőségi szempontot különböztethetünk meg: 1) a szolgáltatások színvonala: boltok, házon belüli sportolási lehetőségek, könyvtár, stb., 2) a lakó- és élethelyzet: a házak minősége és a szomszédság 3) közösségi klíma: emberek közötti hálók és kapcsolatok, jól érzik-e magukat az emberek a településen 4) a lakosság státuszmutatói összehasonlítva más területekkel 5) megfelelő kereseti lehetőségek a közelben 6) esztétikai szempontok: hogy néznek ki a környék épületei, természeti területek. 7) külső kapcsolatok: kapcsolatok az igazgatással és minden más intézménnyel. Ezeknek a témáknak a többségéről folyik a vita az életminőség-vizsgálatokban, közöttük a fő különbség a feltett kérdések fajtájából ered, és a kutatás intenzitását érinti. Az általános életminőség-vizsgálat központi kérdésének azt tekintjük, hogy hogyan ítélik meg a lakosok a saját környezetüket és annak lehetőségét, hogy ott jól éljenek. E szempontból kutatásaink során kiemelten kezeljük a felnövekvő generációk életminőség helyzetének vizsgálatát.


Az e-kereskedelemmel kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében, 2010
     Kutatási beszámoló


Lakossági kutatás a fogyasztóvédelem helyzetéről és a fogyasztói problémákról Fejér megyében, 2009
    
Kutatási beszámoló

A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében, 2009
     Kutatási beszámol
ó

Pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében, 2009
     Kutatási beszámoló    

Fogyasztói szokások és sérelmek Székesfehérváron, 2005
     Kutatási beszámoló    

Modell térség alapú lakossági szükségletvizsgálat Magyarországon, 2004
     Kutatási beszámoló    

Egészségmegőrzés a nagycsaládosok körében, 2002
     Összefoglaló

Tisza fenntartható fejlődésével kapcsolatos térségi attitűdök vizsgálata, 2002
     Kutatási beszámoló     I     Összefoglaló

A székesfehérvári lakosok táboroztatási szokásainak vizsgálata, 2002
     Kutatási beszámoló     I     Sajtóanyag

Középiskolások neveltségi szintjének alakulása Miskolcon, Szerencsen és Edelényben - követéses vizsgálat 1999-2002
     Kutatási beszámoló 1999
     Kutatási beszámoló 2000
     Kutatási beszámoló 2001
     Kutatási beszámoló 2002

A székesfehérvári fiatalok szabadidős szokásai, 2000
     Összefoglaló

Mentálhigiénés kutatás Borsod-Abaúj-Zemplén megye kisvárosaiban, 2000 
     Kutatási beszámoló

Egészségkulturáltsági szintfelmérés a Miskolci tanulók körében, 2000
     Kutatási beszámoló

Olvasáskultúra a 7. és 11. évfolyamokban Miskolcon, 2001
     Kutatási beszámoló

Magatartáskultúra a 7. osztályban Miskolcon, 2000
     Kutatási beszámoló

Iskolai minőségbiztosítási rendszer háttérkutatása, 1999
     Kutatási beszámoló

Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda szolgáltatásainak megítélése Veszprémben, 1998
     Kutatási beszámoló

Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Tatabányán, 1998
     Kutatási beszámoló 2/1.
     Kutatási beszámoló 2/2.

Veszprém megye és a Bakonyalja társadalmi-gazdasági helyzete, 1998
     Veszprém megye helyzete
     Zirc-Mór-Kisbér kistérségek helyzete

Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben, 1997
     Kutatási beszámoló

 
Oldal nyomtatása