echo network
A kilencvenes évek változásai jelentős átrendeződést okoztak a magyarországi társadalmi struktúrákban. Az új kihívásokkal, problémákkal szemben új életstratégiák fogalmazódtak meg, a megszokott magatartásformák átalakultak, újak keletkeztek és a hétköznapi élet a legtöbb területen megváltozott. Míg a posztszocialista átalakulás határozta meg a kilencvenes éveket Magyarországon, addig a mai társadalmi állapotok egy fokozatosan kialakuló, sajátos kelet-európai kapitalizmus jellegzetességeit mutatják.

A közhasznú egyesületként működő Echo Oktatáskutató Műhely immár 12 éve dolgozik azon, hogy hozzájáruljon a társadalmi viszonyok feltárásához és javításához. Ennek jegyében 1997-től több mint 110 kutatási program és 40 kisebb-nagyobb fejlesztőprojekt valósult meg a műhely keretén belül. A kutatás és fejlesztés kettősségének hangsúlyozása igen lényeges, hiszen a kutatások társadalmi értékét éppen a hasznosíthatóságuk adja.

Ezen kettősség felismerése és gyakorlati alkalmazása mentén hozta létre az Echo Oktatáskutató Műhely 2001-ben az Agóra Vidékfejlesztési Alapítványt, 2003-ban az Echo Szociológiai Kutatóintézetet, idén nyáron pedig Zöld Alma néven egészségfejlesztő alapítvány létrehozásáról döntött az egyesület közgyűlése. Közhasznú egyesületünk is megváltozott és megújult szervezeti keretek között, új arculattal Echo Innovációs Műhely néven folytatja idéntől tevékenységét. A név és a szervezeti struktúra változása azonban nem jelenti a küldetésünk megváltozását. Éppen ellenkezőleg, ez a változás tette lehetővé, hogy szélesítsük stratégiai partnereink körét, bővítsük munkatársaink számát és hogy kilépjünk a nemzetközi porondra is.

2005 szeptemberében új időszámítás kezdődött az Echo életében. Szervezeteink a hosszú távú stratégia részeként Echo Nonprofit Network néven kutató-fejlesztő nonprofit konzorciumi hálózatot alapítottak a programjaink hatékonyságának és szakmai színvonalának további erősítése érdekében.

Az Echo Nonprofit Network alapító tagjai 

 

 

 • Demográfiai, katonaszociológiai és ifjúsági életmódkutató tudományos kutatócsoportok, nemzetközi konferencia megjelenés
 • Drogprevenciós, munkaerőpiaci és szociálpolitika alkalmazott kutatások
 • A poszt-szocialista civil szektor elemzése
 • Kutatásszervezés az Echo Research Centerben
 • Echo Kézikönyvtár működtetése
 • Tudományos kutatók és PhD hallgatók hosting programja
 • Echo Survey Training – intenzív kutatásmódszertani képzés


 

 


 

 • Helyi demokráciát erősítő komplex fejlesztési programok
 • Echo Oktatási Központ fenntartása
 • Generátor program az állami gondozott fiatalok személyiségfejlesztése és társadalmi integrációja érdekében
 • Interkulturális tanulást elősegítő nemzetközi csereprogramok és képzések szervezése
 • Az Echo Network önkéntes programjának koordinációja


 

 

 

  • Településfejlesztési programok támogatása és szervezése
  • Bakonytérségi Vidékfejlesztési Központ működtetése Ácsteszéren
  • Helyi vidékfejlesztési munkacsoportok facilitálása
  • Ifjúsági szálláshely és kistérségi tudásközpontok fejlesztése
  • Akkreditált vidékfejlesztési továbbképzések szervezése
  • Kistérségi stratégia programok készítése
  • CELODIN - Helyi Fejlesztések Közép-Európai Információs Hálózata alapítása és támogatása


 

 

 

  • Az iskolai egészségfejlesztő munka segítése
  • Quick Change néven kortárs-segítő hálózat működtetése és támogatása
  • A drogambulancia szakmai programjának előkészítése
  • Alba Droginformációs Rendszer fejlesztése
  • Back Spin program a szenvedélybetegek reintegrációjáért
  • Szenvedélybetegek közösségi ellátása Székesfehérváron
 
Oldal nyomtatása