honvédség és társadalom

 

Sajátos kutatási irányt jelentenek a magyar és nemzetközi szociológiában az empirikus katonaszociológiai vizsgálatok. Több éves integrált kutatási programunk során a Magyar Honvédség meghatározott intézményeinek információs igényéhez igazodva végezzük a lakosok honvédséggel kapcsolatos attitűdváltozásának vizsgálatát. E kutatási főirány keretén belül elméleti és alkalmazott társadalomtudományi adatfelvételekre egyaránt sor került. Ezek között a HM Zrínyi Kommunikációs Kht. megrendelésére elemeztük a Magyar Honvédség lakossági megítélését 2002-2005 között több hullámban, összesítettük és értelmeztük a toborzó gyakorlatokon részvett fiatalok szerződéses katonai szolgálat iránti hajlandóságát. A Nemzetvédelmi Egyetem felkérésére kapcsolódtunk be az International Survey of Public Poll Concerning Armed Forces Professionalisation kutatás magyarországi adatfelvételébe valamint a védelmi felülvizsgálati programhoz kötődően a Honvédelmi Minisztérium megbízásából a pályakezdő és külföldi szolgálatot teljesített tisztek véleményét vizsgálatuk. Honvédségi vonatkozású aktuális témákban is végeztünk empirikus kutatásokat, elemeztük a lakossági véleményeket az akkor még csak tervezett Irak elleni háborúról és az irakiak kiképzéséről a magyarországi NATO bázisokon, továbbá kutatást folytattunk a magyar katonák afganisztáni szerepvállalásáról is.
A kutatásokhoz kapcsolódó beszámolókról és módszertani anyagokról érdeklődjön munkatársainknál.

 

Oldal nyomtatása