Echo Survey Training

 

        Alapozó kutatásmódszertani képzés

Az elmúlt évtizedben Magyarországon a társadalmi átalakulással egyidőben a tudományos és alkalmazott kutatások megismerési eszköztára is bővült és tökéletesedett. Ezen megismerési formák között az egyik legnépszerűbb a survey típusú adatfelvétel, ugyanakkor a kérdőíves adatfelvételek nagy száma nem párosul módszertani pontossággal, igen sok a hibás mintavételből, rossz kérdésfeltevésből és más nem mintavételi hibákból fakadó problémás kutatások aránya.


Az Echo Survey Training filozófiája azon alapul, hogy a kutatások módszertani sajátosságait alapvetően csak a gyakorlatban lehet megtanulni. Ennek megfelelően a képzési program elméleti és gyakorlati foglalkozásai mellett a képzésben résztvevők egy saját kutatást is lebonyolítnak az oktatók segítségével, mely kutatási program a probléma megfogalmazásával kezdődik és a kész kutatási jelentés sajtóbemutatásával ér véget. Az képzési tematikát Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet több mint 100 kérdőíves adatfelvételének tapasztalata alapján, munkatársaink egyetemi oktatói rutinja valamint a nemzetközi szakmai társaságok (ASA, WAPOR, IASS) módszertani ajánlásainak figyelembe vételével állítottuk össze.

Képzési programunk alapvetően azt nyújtja a hallgatóknak, ami az egyetemi oktatásból kimarad: az elmélet és a gyakorlat közötti hidat, az empirikus kutatások gyakorlat orientált módszertani képzését.

Az Echo Survey Training egy intenzív, angol nyelvű készségfejlesztő kutatásmódszertani képzés, mely során a résztvevők elméleti felkészültsége és gyakorlati tapasztalta növekszik a survey típusú adatfelvételek tekintetében. A résztvevők átfogó képet kapnak a survey adatfelvétel teljes munkafolyamatáról és egy-egy részterülettel mélyebben is megismerkednek három munkacsoportban.

A képzés jelenleg intézetünk belső 200 órás intenzív szakmai továbbképzési programjaként zajlik, de korlátozottan részt vehetnek rajta a nálunk lévő gyakornokok és azon felsőfokú oktatási intézmények hallgatói is, akik a kérdőíves adatfelvételekkel, kutatásokkal kapcsolatba kívánnak kerülni majdani munkája során s megfelelő egyetemi ajánlással rendelkeznek.

További információ

Az Echo Survey Trainingről a program vezetője, Domokos Tamás módszertani igazgató ad bővebb felvilágosítást az intézet címén.

Oldal nyomtatása