nonprofit kutatások

 

A második világháború után a kelet-európai államszocialista rendszerek gyakorlatilag megszüntették a szabad civil szerveződések jogi alapját. A piacgazdasági viszonyok felszámolásával a non-profit szerveztek közgazdasági értelemben vett szerepe is megszűnt, az állami szociálpolitikai intézmények létrehozásával pedig megszűntek az öntevékeny, önsegélyező szociális szervezetek. Az ideológiailag nem “kompatibilis” civil mozgalmak sorsa is megpecsételődött, az ötvenes évek közepére csaknem teljesen összeomlott az önkéntes szektor, a központi hatalom igyekezett mindent felszámolni, amit nem tudott ellenőrzése alatt tartani. A 90-es években újjáéledő kelet-európai civil szektor gyengeségének számos jelét és okát ismeri a szakirodalom, feltárt az öntevékenység kudarca, a forrásteremtés korlátozottsága, az alacsony lakossági részvételi arány, a bizalmatlanság és a csalódottság és az utóbbi időben a civil szektor túlzott állami, illetve önkormányzati függőségének jelei is világosan mutatkoznak. Ezek a gyengeségek újabb nemzetközi kutatások alapján is feltártak. Kutatóintézetünk elsősorban makro szinten vizsgálja a civil szektort, elsősorban arra a kérdésre keresve a választ, hogy kimutatható-e az angolszász, mediterrán és skandináv civil társadalomtól eltérő sajátos kelet-európai modell a civil szektor fejlődése kérdésében. 

 

A foglalkoztatási célú civil szervezetek helyzetének országos vizsgálata
     Kutatási beszámoló

A helyi civil érdekegyeztető fórumok működésének országos vizsgálata, 2006
     Kutatási beszámoló     I     Sajtóanyag

A Fejér megyei térségi civil kerekasztalok helyzetének vizsgálata, 2005
     Kutatási beszámoló     I     Sajtóanyag

A magyarországi civil szféra forrásai, a nonprofit szervezetek forráskihasználása és a finanszírozatlan szükségletek tényfeltáró kutatása, 2005
     Kutatási beszámoló    

Véleményfeltárás a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége tagszervezetei körében, 2004 
     Kutatási beszámoló

Lakossági vélemények a civil szervezetekről Székesfehérváron, 2002
     Kutatási beszámoló

Civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron - esettanulmány, 2002
     Kutatási beszámoló     I     Sajtóanyag

A civil szervezetek helyzete Székesfehérváron, 2001
     Kutatási beszámoló 2001 tavasz
     Kutatási beszámoló 2001 ősz

Önkéntes munka a civil szervezetekben, 2001
     Kutatási beszámoló

Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Nagykanizsán, 2000
     Kutatási beszámoló


Civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében, 1998
     Kutatási beszámoló

 
Oldal nyomtatása