Hírek 2008

 

 2008.12.31.

Új év - régi problémák - új lehetőségek

Megköszönve támogatóink, megrendelőink, egyetemi, iskolai, önkormányzati és civil partnereink egész évi munkáját, segítségét, támogatását kívánunk 2009-re megvalósult álmokban gazdag új évet az Echo Nonprofit Network szervezetei nevében. Az új évben a régi társadalmi problémák megoldására új lehetőséget kapnak a társadalomért felelősen gondolkodó hazai és nemzetközi szervezetek. Vajon hogyan élünk majd az új lehetőségekkel? 

 

 


2008.12.20.

Évértékelő értekezlet az Echo Networknél

 

Az Echo Nonprofit Network tagszervezeteinek vezetői és munkatársai évértékelő értekezletet tartottak. Párkányi András a Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány vezetője elmondta, hogy a 2008-as évben az alapítvány kénytelen volt a közösségi ellátást felfüggeszteni, ellenben az iskolai prevenciós munkában komoly szakmai sikereket ért el, jövőre pedig nagy feladat lesz az új jogszabályoknak megfelelő kliens-helyiség biztosítása és a mentőöv program folytatása az iskolákban. Szendrői Júlia az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány menedzsere azt emelte ki, hogy változás volt a Helyi Vidékfejlesztési Iroda címről való lemondás a Leader programokba való intenzívebb bekapcsolódás érdekében, valamint az Ácsteszéri ház civil képző központtá való átlakítása. Jövőre fontos feladat lesz a központ 30 férőhelyes szállással való bővítésének kérdése és a nógrádi ingatlanunk sorsának rendezése. Sziklai Zoltán az Érted-Veled Regionális Szociális Forrásközpont munkatársa szerint a 2008-as év vízválasztó volt szervezetüknél, korábban a szervezet léte is kérdéses volt, idén a számos sikeres pályázatnak köszönhetően megerősődve állt növekedési pályára az egyesület. Domokos Tamás az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet módszertani vezetője értékelésében kitért arra, hogy a kutatási arculat egyre határozottabb profilt ölt, s tovább bővült az egyetemi kapcsolatrendszerünk. Jövőre alapvetően a nonprofit és ifjúságkutatások fogják kitölteni a kutatási munkát. Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely elnöke a helyi demokrácia program folytatását és a network nyilvánosságának további erősítését szorgalmazta, beindítva az Echo média programját. Az Echo Research Center Nonprofit Kft is átalakult az év során, bár még mindig működési problémákkal küzd, jövőre több forrást kell biztosítani a szervezet számára, ha a network meg akarja tartani. Végezetül bemutatkozott a network legfiatalabb tagja, a Szűcs Jenő Népfőiskolai Társaság is, mely jelenleg bejegyzés alatt van, de tervekben már most sincs hiány. A megbeszélésre Ruff Tamás adatfelvételi vezető jó hírrel érkezett, jövőre elindíthatjuk első TÁMOP programunkat is, mely nemcsak fontos kihívás, hanem komoly lehetőség is a továbbfejlődésre.

 2008.12.15.

Flexicurity?! Echo kutatás a rugalmas és biztonságos munkaerőpiacról

Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával országos kutatást végzett az Európai Unió által szorgalmazott rugalmas és biztonságos munkaerőpiac kialakításának feltételeiről. A kutatás során kíváncsiak voltunk arra, hogy a magyar aktív korú lakosság és vállalatok hogyan látják a rugalmas és egyben biztonságos munkaerőpiac (ún. flexicurity) megteremtését célzó foglalkoztatási formáknak jelenlegi helyzetét, illetve jövőbeni alternatíváit. A teljes kutatási beszámoló itt tölthető le.

 

 


 

 

2008.12.11.

Sikeres volt a fehérvári KEF konferencia

Az Echo Nonprofit Network két tagszervezete is aktívan hozzájárult a fehérvári Kábítószerügyi Egyzetető Fórum konferenciájának sikeréhez. A Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítványunk mint szervező, az Echo Reserach Center módszertani vezetője pedig, mint előadó működött közre a tanácskozáson, melyen Topolánszky Ákos a Nemzeti Drogmegelőzési Intézte szakértője nemzeti és európai uniós drogpolitikai fejleményekről beszélt, Domokos Tamás szociológus az európai országokra kiterjedő alkohol- és drogfelmérés (ESPAD) adatai alapján a tanulói szerfogyasztás Fejér megyei mintázatát mutatta be, Neubauer Tamás rendőr őrnagy a Fejér Megyei Rendőr-főkapíányság Bűnmegelőzési Szolgálatának ifjúságvédelmi programjait ismertette, míg Békési Tímea a társfüggőségről az érintett szemszögéből tartott megböbbentő előadást. Székesfehérvári KEF konferenciáján hirdette ki a város polgármestere, Warvasovszky Tihamér az egészségfejlesztési pályázatokon nyertes fehérvári intézményeket is. Az előadások anyagai letölthetők honlapunkról.


 

 

2008. 12. 01.

Meghívó a Szűcs Jenő Népfőiskolai Társaság vitaindítójára

 

A Szűcs Jenő Népfőiskolai Társaság első nyilvános vitaindító estjére invitáljuk az érdeklődőket "Helyünk Európában - a Közép-Kelet Európa koncepció történelmi gyökerei" címmel. A rendezvényt Kovács György, Társaságunk elnöke nyitja meg, majd Sziklai Zoltán és Bakos István vitainditó előadására kerül sor, mely segíti a résztvevőket abban, hogy értelmezzék és újraértelmezzék az úgynevezett "Közép-Kelet Európa koncepciót", illetve Magyarország helyét és szerepét ebben a modellben. A Társaság ülése nyilvános, Székesfehérváron a Hiemer Borozóban, 2008. december 8-án 17-19 óra között várjuk az érdeklődőket egy jó beszélgetésre. 

 


 


2008. 11. 26.

Zöld Almás kortárssegítő képzés Pilisvörösváron

A pilisvörösvári Napos Oldal Szociális Központ azzal a kéréssel kereste meg a Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítványt, hogy az alapítvány felkészült munkatársai segítsenek  a helyi fiatalokat megmozgatni és az érdeklődőket felkészíteni a kortássegítés feladatainak ellátására. Az egyeztetett tematika alapján munkatársunk, Sági Melitta november 21-23. között tartotta meg az első képzési modult. A 30 óra nagyon tartalmas volt és elindult egy olyan folyamat, amely várhatóan alapja lesz a további sikeres együttmüködésnek is.

 


 


 

 

 


2008.11.24

Megalakult a Szűcs Jenő Népfőiskolai Társaság

 

Ma húsz éve, hogy Szűcs Jenő, kiemelkedő magyar történész, egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora véget vetett életének. Eredetileg a Bibó István tiszteletére összeállított, szamizdatban megjelent emlékkönyvbe írta meg nagy hatású, az akkori politikai hatalom számára nehezen elfogadható tézist tartalmazó tanulmányát Európa három régiójáról, amelyben azt bizonyította, hogy a Magyarországot felölelő térség nem kelet-európai, hanem egy Nyugat- és Kelet-Európa közé ékelődött, de minőségében inkább az előbbihez, mint az utóbbihoz közel álló harmadik régióként (Kelet-Közép-Európa) fejlődött. Az azóta eltelt idő ezt igazolta, világossá téve ugyanakkor azt is, hogy Magyarország társadalmi, politikai és gazdasági fejlődése sajátos, se nem nyugati, se nem keleti modell szerint zajlik, egyfajta poszt-szocialista kapitalizmus és illiberális demokrácia bontakozott ki a szemünk előtt. Ezzel kapcsolatosan történészi, politikatudományi, gazdasági, szociológiai ismeretek már vannak, ám szélesebb körben kevéssé ismertek ezek az eredmények és műhelyviták. Ezen kíván változtatni szűkebb környezetünkben a közép-dunántúli régióban a tegnap alakult népfőiskolai társaság, amely felvéve Szűcs Jenő nevét kifejezetten a sajátos poszt-szocialista társadalmi berendezkedés lokális folyamatait, eredményeit, problémáit tenné társadalmi vita tárgyává helyi szinten, elsősorban felnőttoktatási tevékenységen keresztül. Az alakuló ülésen a Szűcs Jenő Népfőiskolai Társaság elnökévé választotta Kovács Györgyöt, akinek munkáját két elnökségi tag, Sziklai Zoltán történész és Mahler Balázs szociológus segíti. A társaság az Echo Nonprofit Network Tobak u. 17 szám alatti irodájában kapott helyet.

 

 2008.11.19

Hasznos fórum a TAMOP 5.2.5 ifjúsági pályázatról

 

Az Albensis Ifjúsági Módszertani Szolgáltató Központ (mely az Echo, a Sziti, az MMK és a Dunaújvárosi Ifjúsági Közalapítvány közös projektje) és a Mobilitás Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodájának közös szervezésében hasznos fórumon vett részt a csodálatosan felújított Hiemer Házban 15 olyan szervezet, intézmény, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009-2010-es Akciótervének keretében gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programokat terveznek. Az akciótervet Bánóné Kerékgyártó Krisztina a KDRFÜ jól felkészült munkatársa mutatta be. Az összejövetel aktualitását az adta, hogy az akcióterv társadalmi vitája 2008. november 20-án zárul. Az elhangzott észrevételeket és megjegyzéseket összegyűjtve, célzottan juttatjuk el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez.

 

 2008.11.18

Ellenőrzések hete az Echonál

A 2007-es évben kötött támogatási szerződéseink lezárásaként az elmúlt egy hét során több szervezet is ellenőrizte az Echo Nonprofit Network forrásfelhasználást. Az ESZA Kht ellenőrei az Echo Innovációs Műhely hat NCA pályázatát, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet munkatársai a Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány által nyújtott elterelés szakmai szolgáltatását, a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal revizorai pedig az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány által gesztorált kísérleti Leader programot vizsgálták. Az Echo Nonprofit Networköt érintő vizsgálatokban összesen hat ellenőr több mint 30 millió forint támogatás felhasználását ellenőrizte a helyszínen, és mindegyik jegyzőkönyv azt tartalmazza, hogy a támogatásokat a szerződésnek megfelelően használták fel szervezeteink, szabálytalanságot sehol sem találtak a revizorok.

 

 


 

2008.11.10

Megjelent a CAP új száma

 

A Közép-Dunántúli Régió Nonprofit Információs lapja a Civil  a Pályán (CAP) új száma megjelent. Az újság részletesen beszámol az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet által készített Helyi Demokrácia Audit vizsgálat eredményéről, melyből kiderül, hogy a Fehérvári lakosokra jellemző egyfajta állampolgári privatizmus, ami leginkább abban nyilvánul meg, hogy a jólétért és a város fejlődéséért cserébe hajlandóak lemondani a helyi hatalom ellenőrzéséről és a döntéshozatali mechanizmusok átláthatóságáról. A CAP legújabb számában az Echo Innovációs Műhely két fontos partneréről a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetségéről és az Élettér Közösségfejlesztő Egyesületről is hasznos és érdekes cikk olvasható. A CAP többek között a Civil Szolgáltató Központokban és a Echo Innovációs Műhelynél is elérhető. 

 

 


2008.11.05

Kistérségi drogérintettségi konferencia

A Bicskei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány konferenciát szervezett a bicskei kistérségben megvalósított tanulói drogérintettségi vizsgálatról. A konferencián részt vettek a rendőrség és a polgármesteri hivatal képviselői, valamint a térség szociális, egészségügyi és művelődési intézményeinek szakemberei. Az iskolák a konferencia iránt sajnos csekély érdeklődést mutattak, összesen egy iskola képviseltette magát, amelynek személyesen átadásra is kerültek az iskolára vonatkozó osztályszintű elemzések. A többi iskola postai úton fogja kézhez kapni ezeket. A kutatási eredmények prezentálása után a résztvevők között hasznos szakmai konzultáció kezdődött a jövőbeni tervek és együttműködések érdekében.
A kutatási beszámoló itt letölthető, a prezentáció pedig itt érhető el. 

 


2008.11.03

Elindultak az online alapú adatfelvételek az Echo Networkben

Az Echo Network adatfelvételi részlege, az Echo Research Center elindította internet alapú adatgyűjtési mószerét az amerikai fejlesztésű SurveyMonkey-val való együttműködés keretében. Online adatfelvételeink segítségével a civil szervezetek és önkormányzatok könnyen, gyorsan és olcsón tudnak a projektjeikhez szükséges helyzetképek, igényfelmérések és értékelések számára célcsoportspecifikus adatokat gyűjteni. Az Echo online alapú adatfelvételeinek (web survey) bevezetését több hónapos kísérleti szakasz előzte meg, amelynek során munkatársaink tesztelték, hogy milyen típusú vizsgálatoknál, kutatásoknál lehet létjogosultsága ennek az új eszköznek, meghatározásra kerültek belső szakmai sztenderdek és kidolgozásra kerültek a feldolgozási protokollok. Az Echo Research Center az online adatfelvételi móddal is segíteni kívánja partnerei és más érdeklődő szervezetek, intézmények munkáját a jövőben. Részletekről Ruff Tamás adatfelvételi vezetőnél lehet érdeklődni.

 


 

 

2008.10.28

Szakmai vita a civil szolgáltatásfejlesztésről

Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet által készített "Fejér megyei civil szervezetek szükségletfeltárása" kutatás eredményei alapján október 28-án az Esélyek Házában szakmai vitán vettek részt a megyében működő civil szolgáltató hálózatok vezetői. A tanácskozáson a Fejér Megyei Civil Szolgáltató Központ, a Regionális Szociális Forrásközpont, az Esélyek Háza Fejér Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda és a térségi civil multiplikátor hálózatot koordináló Echo Innovációs Műhely vezetői egyeztették a megyei civil szolgáltatások fejlesztésével kapocsolatos elképzeléseiket. A szükségletfeltárás eredménye és a megyei civil szolgáltatásfejlesztési terv az elképzelések szerint november végére kerülhet nyilvános vitára.

 


 

 

2008.10.20.

Fiatalok a bizonytalan jelenben 2009

Az Echo Innovációs Műhely 1999-2001 között összehangolt települési ifjúságkutatást végzett számos hazai nagyvárosban "Fiatalok az ezredfordulón címmel". Azóta sok idő eltelt, sok minden változott az egyes településeken, a fiatalok új generációja lépett színre, s egyre több települési ifjúsági referens jelezte az utóbbi évben, hogy hasznos lenne megismételni a közel egy évtizede lezajlott programot. E megkeresésekre reagálva hirdetjük meg „Ifjúságkutatás 2008-2010 – Fiatalok a változó jelenben” című kutatási keretprogramunkat, mely elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy a fiatalok felnőtté válásának folyamata hogyan alakul a posztadoleszcens életszakasz kitolódásával, 18 évvel a posztszocialista átalakulás elindítása után. A programról bővebb információk itt olvashatók.


 

2008.10.13.

Elemzés készült a népszavazáson való részvételről

Az Európai Helyi Demokrácia Hete az Európa Tanácsban a Miniszteri Bizottság és a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa közös projektje. A rendezvénysorozat időtartama az 1985-ös helyi önkormányzati charta október 15-ei aláírásának napjához illeszkedik. A helyi demokrácia alakulását kutató és monitorozó Echo Network e programsorozat keretén belül készítette el a 2008 tavaszán lezajlott ügydöntő népszavazás szavazóköri szintű elemzését Fehérváron, annak érdekében, hogy a legalacsonyabb részvételi mutatóval rendelkező utcákban, körzetekben egy lakossági fórum keretén belül megvitassuk, mi is állhatott a részvételtől való távolmaradás hátterében. Az elemzés itt érhető el.

 


 


2008.10.03.

Elkészült a Helyi Demokrácia Audit 2008 jelentés

Az Echo Nonprofit Network csatlakozva az Állampolgári Részvétel Hetéhez szeptember 22-28 között, 300 fős telefonos felmérést készített a székesfehérvári lakosok körében a helyi demokrácia és az állampolgári részvétel témakörében megismételve a 2006-ban készített Helyi Demokrácia Audit programját. Összefoglalva a kutatás eredményeit megállapítható hogy nem változott a viszonylag magas lakossági elégedettség és az átlagos igénymegfelelés indexe, ugyanakkor 2006-hoz képest érezhetően csökkent a döntéshozói problémaismeret indexe, a döntéshozatal átláthatósága, a lakosok kevesebb beleszólási lehetőséget éreznek és a helyi sajtó függetlensége is alacsonyabb pontot ért el, mint két évvel ezelőtt. A teljes jelentés és a korábbi fehérvári Helyi Demokrácia Audit elemzések itt érhetők el.

 

 


2008.09.30.

 

Szakmai workshop Putnokon

OFA Hálózat Észak-Magyarországi Regionális Irodája és az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet közösen szervez regionális szakmai vitát az intézet által készített "Szlovák állampolgárok magyarországi munkavállalása, ennek okai és jellemzői a magyar-szlovák határmenti régiókban" c. kutatásról. A szakmai vitán részt vettesznek a magyar és szlovák kutatók, a térség munkaügyi szakemberei, a munkaügyi központ érintett kirendeltségeinek munkatársai valamint a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó cégek képviselői. A kutatási beszámoló itt letölthető, a prezentáció pedig itt érhető el.

 


 


 

 

2008.09.29.

Indul a filmklub!

Október 2-án Roman Polanski A zongorista (The Pianist) című  2002-ben, francia-német-brit-lengyel koprodukcióban készített filmjével újra indul az Echo Network társadalomelméleti filmklubja. A film egy szerény származású lengyel zsidó zongorista, Władysław Szpilman igaz történetét meséli el, aki a II. világháború alatt Varsóban lakott. Miután a nácik elfoglalták a várost, a zsidókat gettóba zárták, ahol... a többi a filmből kiderül. A teljes műsor és további információk itt érhetők el.  

 

 


2008.09.22.

 

HDA 2008 felmérés az Állampolgári Részvétel Hetén


Az Állampolgári Részvétel Hete a közép-kelet európai hálózatok együttes és hangsúlyos megnyilatkozása annak érdekében, hogy az állampolgári részvétel problematikája erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil társadalomban.  Az Echo Nonprofit Network csatlakozva az Állampolgári Részvétel Hetéhez szeptember 22-28 között felmérést készít a székesfehérvári lakosok körében a helyi demokrácia és az állampolgári részvétel témakörében megismételve  a 2006-ban készített Helyi Demokrácia Audit programját. A korábbi fehérvári Helyi Demokrácia Audit elemzések itt érhetők el.

 

 


 

 

2008.09.19.

Albensis Ifjúsági Módszertani Központ létrehozása

Sikeresen szerepelt konzorciumunk a megyei szintű ifjúsági szakmai-módszertani szolgáltató központok kialakítására kíirt pályázaton. 2008 októberétől az Echo Innovációs Műhely együttműködve a Sziti Szociális Egyesülettel, a Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány munkatársaival, az Életművész Ifjúsági Egyesület tagjaival, a Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodával valamint a Fejér Megyei Művelődési Központtal "Albensis" néven ifjúsági módszertani központot hoz létre. Az együttműködés részeként az Echo feladata lesz a megyei ifjúsági módszertani közlemények összeállítása és kiadása, a Fejér megyében zajló ifjúsági fejlesztési folyamatok helyi elemzése, monitoringja valamint a helyi és térségi ifjúsági stratégiák és helyzetfeltárások facilitása, ifjúsági cselekvési programok szakértése.


2008.08.29.

Tanulói drogérintettségi vizsgálat a bicskei kistérségben

A Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány a Bicskei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködésével és támogatásával 2008 májusában drogérintettségi kutatást végzett a bicskei kistérségben tanuló diákok között. A kutatás célja volt, hogy információkat nyerjünk arról, hogy a diákok milyen drogokat próbáltak már ki életükben és használtak az elmúlt hónap során is, illetve ezen kívül vizsgáltuk a tanulók prevenciós igényeit is. Az elkészült kutatási beszámoló itt olvasható.  


2008.08.25.

Folytatódik a multiháló program

Az Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesület 2006 óta gondozza a közép-dunántúli civil szervezetek segítését, fejlesztését célzó térségi szakmai szolgáltató és tanácsadó hálózat munkáját. A Nemzeti Civil Alapprogram mostani támogatásnak köszönhetően a mrglévő kistérségi civil fókuszpontok továbbfejlesztésére nyílik lehetőségünk Közép-Dunántúlon 2008 szeptemberétől. A program során a kistérségekben részletes igényfelmérés után a bázis szervezetek szervezetfejlesztésén keresztül a térségi civil szolgáltatások bővítése és pályázati projektek generálása is megvalósul majd. 

2008.08.11.

Faragott Kreatív Egészség Tábor 2008

A Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány 2008. augusztus 25-31. között tábort szervez középiskolás diákok, fiatal felnőttek és kortárs segítők részére. A Sukorón zajló hatnapos tábor alatt a résztvevőket különböző programok, játékos és sportos feladatok várják. A tábor célja, hogy a résztvevők megtapasztalják az egészséges életmód előnyeit és élményt szerezzenek a szabadidő értékes eltöltéséről, másrészt lehetőséget nyújt fiatal kortárssegítőknek önmaguk továbbképzésére. Érdeklődni, jelentkezni a 22/502-276-os telefonszámon lehet, további információk itt érhetőek el. A tábort a Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács támogatja.


 

2008.08.05.

Echo Innovációs Műhely 2007

 

A futó tavaszi projektek pénzügyi és szakmai lezárásával elkészült az Echo Innovációs Műhely 2007 évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolója, közhasznúsági jelentése. Az egyesület 2007-ben is közel 40 millió forintos költségvetéssel gazdálkodott, melynek a felét pályázati támogatások, felét pedig a közhasznú tevékenység értékesítése tette ki. A forrásokból ifjúsági és civil képzéseket, kutatásokat és hálózatfejlesztő programokat tudtunk megvalósítani. A nyilvános jelentés elérhető az Echo Innovációs Műhely honlapján az "Üveglap" menüpont alatt. 

 

 


 

 

 

2008.07.30.

Take off !

Felszállás! Az ifjúsági szervezetek fejlődése az utóbbi években gyorsuló trendet mutat, s mára elérkezett arra a pontra, amikor felemelkedhetnek a képzeletbeli kifutópályáról. A repülésirányításban ez a take off pillanata. Az Echo Network a 2008 őszi/téli időszakban képzési programjaival ezt az elrugaszkodást kívánja segíteni az ifjúsági szervezeteknél a gyermek és ifjúsági szervezetek közösségfejlesztő képzéseinek támogatására kiírt sikeres SZMM pályázatainak támogatásával. Az Echo Innovációs Műhely az értékelési eljárásokról, a Zöld Alma az ifjúsági pályázatok sikeres pénzügyi lebonyolításáról és elszámolásáról, az Agóra pedig EU projekttervezés és projektmenedzsment témában hirdet ifjúsági szervezetek számára tematikus képzési programot 2008 őszén. A képzésekkel kapcsolatos információk folyamatosan jelennek meg honlapunkon szeptembertől.

 


 

2008.07.23.

Sikeres ifjúsági pályázatok

Együttműködő civil szervezeteink a Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács idei pályázatán több kategóriában is támogatáshoz jutottak. A támogatásnak köszönhetően biztosan meg tudjuk tartani a szokásos nyári táborainkat, de az ősztől új ifjúsági projekteket is indítunk. Az Echo Innovációs Műhely társadalmi tényfeltáró középiskolás csoportokat hoz majd létre valamint a 18 éven felüli, első választó diákoknak a 2009 nyarán esedékes Európa Parlamenti választásokra szervez felkészítőt. Az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány a vidéki térségekben élő fiatalokat ismerteti meg a "disputa" vitatechnikával, míg a Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány újra indítja Társadalomelméleti Filmklubját az ősztől. A programokkal kapcsolatos információk folyamatosan jelennek meg honlapunkon.

 

 


 

 

2008.07.22.

Palócföldön az Agóra
Az Echo Nonprofit Network tagjaként működő Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány munkatársai a csodálatos táji környezetben fekvő Herencsényben jártak a Palócföld Hagyományőrző és Vidékfejlesztési Közhasznú Alapítványnál. A megbeszélés célja a jövőbeni együttműködési lehetőségek feltérképezésén túl az volt hogy a két szervezet megvitassa az Agóra Alapítvány Herencsényben lévő palóc házának sorsát, azt, hogy hogyan lehetne a jövőben közösségi funkcióval a település szolgálatába állítani. 

 

 


 

 

2008.07.15.

Generátor Hírlevél 

 

 

Az Echo Nonprofit Network önkéntes programjának hírlevele, a Generátor újabb számmal jelentkezett a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően. A lapban a fiatalok olvashatnak többek közt a bicskei drogérintettségi vizsgálat eredményéről, az újra induló társadalomelméleti filmklubunkról, a nyári diákmunka veszélyeiről, az Agóra Vidékfejlesztési Alaptvány, az Echo Innovációs Műhely és a Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány nyári táborairól. A hírlevél innen letölthető.

 

 

 


 

 

 

2008.07.11.

Népesedési Világnap 2008

Talán kevéssé ismert, hogy júliusi 11-e a Világ Népességének Napja. Az Amerikai Népszámlálási Hivatal (U.S. Census Bureau) becslése szerint a mai napon a világ népessége 6,709,242,744 fő, ami másodpercenként további 15 fővel nő.  A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népességnövekedés méreteire és az ezzel járó problémákra. Az ENSZ becslései szerint 2050-re nagyjából 9 milliárdan élünk a Földön. A föld népességeltartó képessége azonban véges...

 


 

 

2008.07.03.

TEPA konferencia Somorján

A kétéves TEPA (Training for European Partnership Animators) projektzáró konferenciáját rendezték meg 2008. július 1-2. között öt ország részvételével Somorján, amelyen az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány munkatársa is részt vett. A program célja partnerségi animátorok képzése, hálózatépítés a Visegrádi Országok és Szlovénia részvételével. Az év elején lezajlott képzések során öt ország 5-5 szakembere vehetett részt a helyi részvétel, vidékfejlesztés, stratégiai tervezés témájú képzéseken, tanulmányutakon. A záró konferencián bemutatták az elkészült tananyagot, és értékelték a programot.

 

 

 


 

 

 

2008.07.02.

Szakmai workshop Esztergomban

OFA Hálózat Közép-dunántúli Regionális Irodája és az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet közösen szervezett regionális szakmai vitát az intézet által készített "Szlovák állampolgárok magyarországi munkavállalása, ennek okai és jellemzői a magyar-szlovák határmenti régiókban" c. kutatásról. A szakmai vitán részt vettek a magyar és szlovák kutatók, a térség munkaügyi szakemberei, a munkaügyi központ érintett kirendeltségeinek munkatársai valamint a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó cégek képviselői. A kutatási beszámoló itt letölthető, a prezentáció pedig itt érhető el. 

 

 

 

 

 


2008.06.27.

Megjelent a Helyi Érték

Az Érted Veled Egyesület kiadásában a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával megjelent a Helyi Érték című Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél Tatabányai, Veszprémi és Székesfehérvári száma. A lap a három város helyi lakosainak mutatja be a szolgáltató civil szervezeteket, az önkéntes munkavégzés lehetőségét, a legfontosabb friss híreket. Az újság szerkesztésében közreműködött az Echo Nonprofit Network, a lap szekesztősége is a Tobak utcai irodánkban kapott helyet. Az ingyenes lakossági hírlevél 15000 példányban jelenik meg és a három város több pontján is elérhető de az Echo Innovációs Műhely honlapjáról is letölthető.

 

  

 

 

2008.06.25.

EGTC képzés Nagyváradon

A budapesti Pro Professione Alapítvány és az Echo Nonprofit Network 2008. július 1-3. között Nagyváradon közös képzési programot szervez a magyar-román határon átnyúló Európai Területi Együttműködési Csoportosulásokban (EGTC) való részvétel fejlesztése érdekében. Cél, hogy a képzést követően helyi szinten kialakuljanak az együttműködő csoportok, amelyek a megismert technikák és módszerek alkalmazásával képesek határon átnyúló helyi projekteket megvalósítani. További információk elérhetőek az Echo Innovációs Műhelynél.

 


 

 

2008.06.20.

Drogellenes Nap 2008

Az idei Drogellenes Naphoz kapcsolódóan a városi és a megyei Kábítószerügyi Egyzetető Fórum rendezvényének aktív szerepője lesz az Echo Network. 2008.június 23-án a Fejér Megyei Önkormányzat által szervezett konferencián Domokos Tamás és Párkányi András mutatja be Drog-Módi 2007 című előadásában a Fejér megyei tanulói szerfogyasztás mintázatát, míg 2008. július 27-én a Sziti Szociális Egyesület által szervezett városi Drogellenes Napon a Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítványunk önkéntesei nyújtanak szakmai segítséget.

 


 

2008.06.19.

Letölthető a RNSA 2006 adattár

Letölthető honlapunkról az Echo Innovációs Műhely által összeállított Közép-Dunántúli Regionális Nonprofit Statisztikai Adattár. Az adatbázis excel formátumban kistérségi szinten sztenderdizálva és aggregált formában is tartalmazza a kistérségek és nagyvárosok legfontosabb nonprofit statisztikai jellemzőit (szervezeti statiszitkák, pályázati eredményesség, forrásszerzési képesség, NCA pályázati statisztika stb.). Az adatbázis letöltés és kicsomagolás után az indit.bat futtatásával indítható.

 


 

 

2008.06.18.

Helyi Érték a Civil Szféra

Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet az Echo Research Magyarország közreműködésével kutatást végzett a Helyi Érték című Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére a régió három megyeszékhelyén – Székesfehérváron, Tatabányán és Veszprémben – a lakosok körében arról, hogy mit gondolnak a helyi civil szervezetekről, mennyire bíznak bennük, milyen a lakosok és a civil szervezetek kapcsolata. A kutatási jelentés letölthető itt.

 

 


 

 

2008.05.31.

Iskolai drogpevenció

2008. márciusában kezdtük az iskolai drogprevenciós tevékenységet a Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari  Szakképző Iskolában, majd áprilistól a Ciszterci Szent István Gimnázium következett. A két intézményben összesen 46 osztályban tartottunk 5 órás foglalkozásokat. Ezeken az órákon szóba került többek között az egészség, a sport, a függőség és a szenvedélybetegségek, de a fiataloknak volt lehetőségük bővíteni témákat az érdeklődési körüknek megfelelően.

 


 

2008.05.31.

Segítettünk a Lakásotthonokban?!

Véget ért a Lakásotthonok segítése Fejér Megyében elnevezésű program. Rövid idő állt rendelkezésre, viszont hasznosnak tűnt Sárosdon, Mezőfalván és Sárbogárdon a segítség. A fiatalokkal és a nevelőkkel is együtt dolgoztunk. Reményeink szerint a későbbiek folyamán is lesz lehetőség hasonló tevékenységre.

 


 

2008.03.18.

Hogyan készítsünk kérdőíves kutatást? - gyakorlati képzés civil szervezetek számára

Az Echo Network 2008. áprilisában egyedülálló módszertani képzést szervez civil szervezetek számára. A képzés célja, hogy a kutatásokat, adatgyűjtéseket is végző vagy tervező civil szervezetek sikeresen tudjanak saját maguk is megvalósítani kérdőíves kutatási programokat.
A képzés további részletei az alább található képzési felhívásban olvashatóak, illetve a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lappal várjuk!

Képzési felhívás     Jelentkezési lap

 


 


2008.02.12.

Drogprevenció a lakásotthonokban

Az Echo Nonprofit Network tagjaként működő Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány együttműködési megállapodást írt alá a Fejér megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal. A megállaposdás értelmében 2008 első feléban Alapítványunk segíti a megye lakásotthonaiban az alkohol és drogprevenciós munkát ezzel is hozzájárulva egy kirekesztett társadalmi csoport integrációjához.A programban Sági Melitta és Párkányi András vesz részt szakértőként.  

 


 

2008.01.04. Echo Research Center Magyarország

Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet adatfelvételi tevékenységét 2008-tól különálló cégén keresztül végzi, míg az Intézet elsősorban  a tudományos munkára és fiatal kutatók támogatására koncentrál. Az új Echo Network tag az Echo Research Center Magyarország Nonprofit Kft, az első nonprofit alapon működő adatfelvételi cég Magyarországon. Megalapításakor a tudományos életben sikereket elért alapítók előtt olyan cég képe lebegett, amely ügyfeleit sokkal inkább partnernek tekinti, semmint megrendelőnek. Hisszük és valljuk, hogy az ügyfelek megelégedésére szolgáló minőségi munkát csak így, azaz jó partnerség kialakításával lehet elérni! Mindennapi munkák ezt a célt, ezt az eszmét szolgálja!


 

2008.01.04.

Új év - új programok

Az Echo Nonprofit Network az új évben új kutatási és fejlesztési programokkal állt elő. Az idei év első felében többek között kutatásmódszertani képzést szervezünk a civil szervezeteknek, folytatjuk a kistérségi multiplikátor hálózat fejlesztését, kutatást végzünk a rugalmas és biztonságos munkaerőpiac jellemzőiről valamint a kábítószer fogyasztók társadalmi kirekesztettségéről, ifjúsági szervezetek számára EU projektervezési és emberjogi témákban szervezünk képzéseket. Új területként a családon belüli erőszak elleni munkába is bekapcsolódunk valamint folytatjuk a drogprevenciós programokat a Zöld Almával. A programokról bővebb információk találhatók az Echo Innovációs Műhely honlapján.

 

 


 

Az Echo Nonprofit Network korábbi híreit az alábbi archivumokban érheti el:


Hírek, közlemények - 2007

Hírek, közlemények - 2006

Oldal nyomtatása