Nr.2
 
Nonprofit Monitor
on-line statisztikai folyóirat
 
Nr. 2. (2009).
 
ISSN 2062-0861
megjelenik az NCA támogatásával
 
 
 
 
 
 
 
Domokos Tamás és Mahler Balázs: Gazdaságfejlesztő és foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek Magyarországon
 
Részben az elmúlt évtizedben lezajlott társadalmi és gazdasági folyamatoknak köszönhetően, részben a jogszabályi módosulásoknak részben pedig a forrásallokációs mechanizmusok változásának okaként a településfejlesztési, gazdaságfejlesztési és munkaerőpiaci civil szervezetek szerepe jelentősen felértékelődött, melyet a gazdasági súlyuk növekedése éppen úgy jelez, mint a működési feltételeik stabilizálódása és funkciójuk letisztulása. Jelen tanulmány e folyamat eredményeit mutatja be a KSH hivatalos statisztikáinak idősoros elemzésével.
 Teljes cikk letöltése

 
Dr. Vukovich Gabriella: Flexicurity - rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon
 
A flexicurity dán modelljét elsőként Ausztria, majd Finnország, Svédország és Hollandia vette át, természetesen némileg módosítva az eredeti intézkedéseket. Ugyanakkor mind a négy ország megtartva azt a fő célt, hogy úgy érjenek el rugalmasabb munkaerőpiacot (az elbocsátások elleni védelem gyengébb) hogy közben a szociális biztonság erős szintű marad. A jelentések és kutatási tapasztalatok alapján mindet feltételezi a differenciált és magas szintű munkanélküli ellátási rendszert, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök preferenciájával, ezzel könnyebbé téve az egyes munkahelyek közti váltás időszakát. Ez a tanulmány az OFA 7341/40 „A munkaerőpiaci szereplők attitűdjeinek vizsgálata az eltérő flexicurity-modellekhez igazodó foglalkoztatáspolitikai intézkedésekről Magyarországon” c. kutatási program részeként készült és a modell elméleti alapjait mutatja be a szakirodalom alapján.
Teljes cikk letöltése

 
Zugor Zsuzsanna: Fejér megyei civil szervezetek az NCA 2008 évi pályázatokon
 
A Nemzeti Civil Alapprogram számottevő forrás a fejér megyei civil szervezetek életében, ezért a megyei civil szolgáltatásfejlesztési koncepciót előkészítő helyzetelemzésnek is tartalmaznia kell az NCA-ra vonatkozó területi adatokat. Jelen összefoglalóban az NCA 2006-os és 2008 adatbázisa alapján mutatjuk a legfontosabb nonprofit statisztikai eredményeket.
Teljes cikk letöltése

 
 
 
Oldal nyomtatása