Mannheim Károly Szakkönyvtár

 

Az Echo Szociológiai Kutatóintézet 2004-ben hozta létre az Echo Kézikönyvtárat. A könyvtár jelenleg három szakgyűjteményből épül fel:

  • Leslie Kish Kutatásmódszertani Szakgyűjtemény
  • Szűcs Jenő Kelet-Európa Fejlődéstörténeti Szakgyűjtemény
  • Kutatási beszámolók kézirattára

A szakgyűjtemények tükrözik az Intézet kutatási irányultságát. A gyakorlati kutatási támogatás mellett azonban szintén cél, hogy a régióról szóló tudás felhalmozásában tevékenyen részt vegyünk. Ennek megfelelően a könyvtárban a legújabb szakmai kiadványok és a társadalomtudományok klasszikusai mellett archív kötetek is állományban vannak. Az intézeti kézikönyvtárnak jelenleg összesen 1800 kötete és 120 nemzetközi kutatás adatbázisát tartalmazó CD állománya van, mely folyamatosan bővül.
A szakgyűjteményekbe szervezett könyvállomány mellett az Echo Kézikönyvtár hazai és nemzetközi folyóiratokat is járat, illetve gyűjt. Folyóirat állományunk jelenleg 1800 példányból áll. Könyvtárunkban az alábbi folyóiratok találhatók meg:

 

 

 

Folyamatosan jár

Betekintésre néhány példány található 

Contemprary Sociology
Current Sociology
Demography
Economic Development and Cultural Change
International Sociology
Journal of Mariage and Family
Journal of Policy Analysis and Manegement
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly
Population
Population (English Edition)
Population and Development Review
Rural Sociology
Social Forces
Social Problems
Sociological Forum
Sociological Methodologhy
Young
Voluntas 
 

Action Research
Ageing & Society
Area
Family Process
Family Relations
Human Ecology
International Journal of Urban and Regional Research
Journal of Consumer Cultura
Journal of Social Policy
Journal of Urban Affairs
Mathematical Sociology
Population Studies
Qualitative Research
Social Policy and Society
Social Sience Quarterly
Social Sience Research
Sociological Theory
Sociology
Statistic in Society


Folyamatosan jár

Betekintésre néhány példány található 

Addiktológia
Civil Szemle
Demográfia
Eszmélet
Fejlesztő Pedagógia
Gazdaság és Statisztika
Információs Társadalom
Iskolakultúra
Jel-Kép
Közgazdasági Szemle
Médiakutató
Magyar Pedagógia
Magyar Tudomány
Munkaügyi Szemle
Politikatudományi Szemle
Regio
Statisztikai Szemle
Századvég
Szociológiai Szemle
Területi Statisztika
Új Pedagógiai Szemle
Új Honvédségi Szemle
Valóság
Világosság
Árgus
Café Babel
Esély
Ex Symposion
Fórum Társadalomtudomány
INFO - Társadalomtudomány
Felnőttképzés
Kisebbségkutatás
Népegészségügy
Miskolci Pedagógus
Reflektor
Replika
Szenvedélybetegségek
Társadalomtudományi Közlemények Research

  

 

A könyvtár állománybővülésének jelentős tényezője az adományozás. Köszönettel tartozunk az alábbi adományozóknak:


Prof. J. Mayone Stycos, Cornell University
Prof. Thomas Lyson, Cornell University
Library of the Population and Development Program, Cornell University
Prof. Jeffery Sobal, Cornell University
Kulcsár J. László, Kansas State University
Domokos Tamás, Echo Network
Kovács György
BOCS Alapítvány
Sipos I. Lóránt


 


 

A Mannheim Károly Szakkönyvtár a Fehérvári Civil Központ első emeletén kapott helyett. A könyvtári állomány nem kölcsönözhető, csak helyben olvasásra használható.
info@echomail.hu

Oldal nyomtatása