Kisebbségek többségben?
Kisebbségek többségben? Sokszínű Európa vs. helyi identitás címmel tartott előadást Lőrinczné Dr. habil. Bencze Edit, a Kodolányi János Egyetem Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék tanszékvezetője, főiskolai tanár a Futur EU programsorozat keretében a Titkok Házában. 
 
A sokszínű Európát többféle megközelítésből járta körbe az előadó, a fókuszt az egység a sokféleségben topikra helyezte, melyben fő cél a nyelvi kulturális sokszínűség megőrzése. Különbözőségek vannak a tagállamok között mind földrajz, és gazdaság tekintetében egyaránt, ami feszíti a kereteket. Feladat és egyben kihívása is az uniónak, hogyan tudják megőrizni identitásukat, de a kohéziót is megtartsák.
Kisebbségi nyelvek esetében szintén célként jelenik meg, hogy sajátosságukat megőrizzék. A kisebbség védelmét a tagállamok eltérően definiálják, mert a kisebbségvédelem tagállami hatáskörben került. Hogyan, milyen módon, milyen jogi aktusokkal kell ezt végrehajtani, ezt az unió nem tárgyalja, mert a tagállamok nem ruházták fel ezzel a hatáskörrel.
2004-ben, Magyarország csatlakozása esetében jelent meg első alkalommal a jogállamiság, kisebbségi jogok tiszteletben tartása kérdéskör hazánkban. Alapjogi Charta, jogállamisági viták, nehéz volt az alapjogokat elfogadtatni és egyformán értelmezni, ezért nem lett a közösségi jog része.
Az előadó a nemzeti identitás és európai identitás kérdésköréről is beszélt. Fontos a hovatartozás kérdése az európai lakosok számára, mint nemzeti, mint uniós szinten egyaránt. A jövőre nézve hozzátette, a rasszizmus elleni cselekvési terv globális feladat 2025-ig, nemzeti és helyi szinten is meg kell valósítani.
 
 
nyomtatás