Autokrácia, despotizmus és autonómia
A FuturEU programsorozat ötödik témája az aktuális történelmi helyzethez szorosan kapcsolódva azt segítette, hogy jobban megértsék az érdeklődők az orosz politikai gondolkodást és viselkedést. Az előadás során a történelmi visszatekintés mellett az orosz gazdasági kérdésekre is rámutatott Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér, a Kodolányi János Egyetem főiskolai tanára, rektori tanácsadója.  
 
A program során az alábbi témákat érintette az előadó: Oroszország államisága hatással van az EU jövőjére: Oroszország a fiskális-adószedő- atonai állam tradícióira építő kíber-garnizon államként funkcionál. Az 1914 után végrehajtott adóreformok, és a kíber támadó képesség az orosz államiság új potenciálját mutatta fel, amihez egy, a történelmi tapasztalatokat túlértékelő stratégiai kultúra, abban a Barbarossa szindróma kiemelt funkcióval bír.
Az EU programjában a stratégiai autonómia elérése az utóbbi évtized központi célja, ám az EU megosztott a kozmopolita és a populáris szuverenizmus értékei mentén. Az orosz katonai támadás az Ukrán területeken ezt a stratégiai autonómiát visszavette, mert az Egyesült Államok és a NATO politika nélkül ez semmiképp nem érvényesíthető. Mindez a populista szuverenizmus erőinek visszaszorulását eredményezte, mert a szövetségi szolidaritás felülírja az EU-n belüli belső vitákat.
Oroszország leválása a párizsi egyezmény európai rendszeréről (1990), annak újrafogalmazását igényli: nem szankcionálhatja az orosz állam kapitalista szereplőket anélkül, hogy ugyanezt nem teszi meg az ukrán, kazah, stb. szereplők esetében. Az előadást követően sok kérdés érkezett, mely az aktuális politikai helyzet kialakulását is segített jobban megérteni a résztvevőknek.
 
 
 
nyomtatás