Véget ért a projekt
Több mint három éves munkaerőpiaci szolgáltatás-fejlesztő program ér véget a napokban Fejér megyében, melynek eredményeként közel 2000 fő jutott személyes szolgáltatásokhoz a megye 8 járásában a sikeresebb munkaerőpiaci részvétel érdekében. 
 
 
 
 
Az Echo Innovációs Műhely, együttműködésben a Fejér Megyei Kormányhivatallal hiánypótló munkaerőpiaci programot valósított meg 39 hónapon keresztül az Európai Unió és Magyarország támogatásával. A Munkaerőpiaci szolgáltatások bővítése Fejér megyében című és GINOP-5.1.5-16-2017-00002 számú projekt nyomán jelentősen bővült a szervezet által nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások köre Fejér megyében.
Az Echo Innovációs Műhely a Fejér Megyei Kormányhivatallal megkötött együttműködési megállapodás alapján a hiányzó munkaerőpiaci szolgáltatások megteremtését célozta meg annak érdekében, hogy személyre szabott szolgáltatásokat biztosíthasson a hátrányos helyzetű munka nélkül lévők, elsősorban inaktív, nem regisztrált emberek számára Fejér megyében. A program kiegészítette a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokat és erősítette a munkaerőpiaci eszközök eredményességét, az álláskeresők egyéni cselekvési tervének hatékony megvalósulását.
A programokban egyéni és csoportos fejlesztésekben összesen 1.922 fő vett részt, számukra személyre szabott egyéni fejlesztési terv készült, melynek megvalósítását munkaerőpiaci szolgáltatások segítették, azért, hogy mindenki megtalálja első vagy új munkahelyét.
Az Echo Innovációs Műhely Dunaújvárosban, Enyingen, Sárbogárdon és Székesfehérváron működtetett szolgáltató irodát, de kihelyezett tanácsadásokkal Móron, Gárdonyban, Bicskén és Ercsiben is várta az ügyfeleket az alábbi szolgáltatásokkal: a) egyéni fejlesztési tervek készítése, b) munkatanácsadás, c) szociális információnyújtás, d) személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, e) munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás, f) pályaválasztási tanácsadás.
Az elért eredményekről elmondható, hogy a munkanélküli (beleértve a tartós munkanélkülieket), illetve inaktív résztvevők számát a nem állami szervezetek által végrehajtott foglalkoztatási programokban 1.922 fő volt, ebből 1.189 nő, 733 férfi volt. Minden bevont ügyfél számára kidolgozták a munkatársak a személyre szabott egyéni fejlesztési tervet. Az egyéni fejlesztési tervben rögzített célokat sikeresen megvalósítók aránya 80 százalék. Összességében a program eredményeként a nyílt munkaerőpiacon elhelyeztünk 416 főt, beleértve az önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá váló embereket is.
 
 
 
nyomtatás