Nr.1
 
Nonprofit Monitor
on-line statisztikai folyóirat
 
Nr. 1.  (2009.)
 
ISSN 2062-0861
megjelenik az NCA támogatásával
 
 
 
 
 
 
Köszöntő

Mind a hazai civil szektor, mind pedig a magyar statisztikai publikációk történetében mérföldkőhöz érkeztünk ezzel a most útjára bocsátott statisztikai folyóirattal, melynek újszerűsége nemcsak egy sajátos diszciplina, a statisztika és egy interdiszciplináris terület a nonprofit elmélet ötvözésében rejlik, hanem a megjelenési formájában is.
 
Az évi négyre tervezett kiadvány tematikája elsősorban a civil szektor igényeit követi de minden lapszámban igyekszünk módszertani jellegű közleményekkel is segíteni a nonprofit statiszika hazai fejlődését.
 
Bár az egyetemi, kutatói és nonprofit szervezeti kör a mai napig preferálja a nyomtatásban megjelenő szakmai folyóiratokat, az on-line megjelenés lehetővé teszi az átfutási idő csökkentését, ami a gyorsan változó tudományos világban alapvető fontosságú, ugyanakkor a benyújtott cikkek, absztraktok lektorálásától nem tekinthetünk el.
 
Reméljük, hogy elektronikus folyóiratunk elnyeri mind az olvasók mind a publikálni vágyók tetszését, és színvonalas fóruma lesz hazai nonprofit szektornak.
 
 
Domokos Tamás,
Echo Survey Institute módszertani igazgató
 

Cikkek
 
 
Mahler Balázs: Nonprofit ifjúsági szolgáltató szervezetek kapcsolatrendszerének vizsgálata a Közép-Dunántúlon
 
A kapcsolatháló elemzés nem ismeretlen a magyar szociológiában sem. Magyar szerzők tollaiból már a nyolcvanas években megjelentek olyan tanulmányok, melyek a kapcsolatháló elemzés módszertanával foglalkoztak. A rendszerváltás óta egyre több kutató méltatta előnyeit, miszerint a módszer kiválóan alkalmas olyan társadalmi problémák feltárására és mélyebb elemzésére, melyekkel szemben addig tanácstalanul állt a tudományterület. Jelen tanulmány egy konkrét célcsoport, a közép-dunántúli nonprofit ifjúsági szolgáltatók kapcsolathálózatát elemzi, miközben bemutatja magár a módszert is.
 Teljes cikk letöltése

 
Ruff Tamás: A civil szektor helyzete a kisbéri kistérségben
 
Korábbi programok során több alkalommal volt tapasztalható, hogy a civil szervezeteket az önkormányzati vagy piaci szereplők nem tekintik egyenrangú félnek, éppen a hiányzó, szakmailag megalapozott civil stratégia miatt. A kisbéri kistérségben a civil szervezetek száma nem magas, a KSH 2006. évi adatai alapján 136 regisztrált szervezet létezik, ami egy stratégiaalkotási folyamatnál erőssége is lehet a kistérségnek. A szervezetek könnyen elérhetőek, a stratégiaalkotási folyamat széles párbeszéd és konszenzus alapján történhet. Jelen tanulmány a kisbéri civil szektor helyzetét mutatja, számokban, az elérhető statisztikai adatok alapján.
Teljes cikk letöltése

 
Sziklai Zoltán: Kamarai stratégia a gazdasági válság idején - esettanulmány
 
2007, a kamarai stratégia felülvizsgálata óta sokat változott az ország, azon belül pedig különösen a Közép-dunántúli régió helyzete. A 2008-ra kialakult hitelpiaci válság továbbgyűrűző hatásaként gazdasági válság bontokozott ki, különösen az olyan iparágazatokban, mely közvetve vagy közvetlenül kapcsolódtak az autóiparhoz és az elektronikához, vagyis pont azokon a területeken, amelyek régiónk húzóágazatai. Ebben a megváltozott társadalmi és gazdasági helyzetben a kamara korábbi években elfogadott stratégiája értelemszerűen felülvizsgálatra szorul. Jelen elemzés célja, hogy a kamarai stratégiák módosításához, korrigálásához nyújtson orientációs alapot a Fejér megyei esettanulmány alapján.
Teljes cikk letöltése

 
 
 
 
Oldal nyomtatása