munkatársak
 

Ruff Tamás
intézetigazgató
truff@echomail.hu

Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Szociológia szakán végezte. Szakdolgozatának témája a jövő nemzedékek jogainak kérdése. 2004-től az Echo Szociológiai Kutatóintézet adatfelvételi vezetője, 2013-tól az Intézet igazgatója. Feladata a kutatóintézet szociológiai adatfelvételeinek operatív irányítása (kérdezői hálózat koordinálása, mintavételi, adatfelvételi tervek megvalósítása, statisztikai elemzések) és ellenőrzése. Kutatásmódszertani területe az adatgyűjtési és kérdezéstechnikai módszerek hatékonyságára, kutatási területe pedig a politológiai jellegű, a nonprofit szféra és az ifjúság körében végzett kutatásokra terjed ki. Ennek keretében több települési és regionális ifjúságkutatásban vett részt, foglalkozott a helyi demokráciával kapcsolatos kutatások kapcsán a társadalmi részvétel kérdésével, illetve Székesfehérvár szociális térképének elkészítésében is aktív szerepet vállalt.

 
 

Domokos Tamás
módszertani igazgató
tdomokos@echomail.hu

Az egyetemi tanulmányok mellett az Echo Oktatáskutató Műhelyben kezdte kutatói pályafutását 1996-ban. Több közvélemény-kutató cégnél és nonprofit kutatócsoportnál dolgozott, 2004-től az Echo Szociológiai Kutatóintézet módszertani igazgatója. Fő kutatási területe a fiatalok értékrendjének változása, valamint a felnőtté válás szociológiai problémái. Ezen túl ifjúságkutatásokat végez a tanulók mentálhigiénés helyzetéről, droghasználatáról, magatartás és viselkedéskultúrájáról. Jelenleg két kutatási programon dolgozik, a kelet-európai civil szervezetek életciklusát valamint a fiatalok önálló életkezdési stratégiáit vizsgálja a posztszocialista átalakulás tükrében.
Címzetes főiskolai docens, a Szent István Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Nyugat-Magyarországi Egyetem óraadó tanára. Több survey kompetencia-fejlesztő képzés kidolgozója, a kvantitatív kutatásmódszertan szakértője, ezen belül a mintavételi technikák alkalmazási kérdéseivel, problémáival foglalkozik. 
    
publikációs jegyzék    

 
 
 
Turzó-Németh A. Violetta
kutató
(szülési szabadság)

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatójaként szociológia szakon főiskolai és egyetemi szintű diplomát szerzett terület és településfejlesztés szakirányon. BA szakdolgozatában a pécsi szegregátumok peremhelyzetben élő lakosságának életvitelét, infrastrukturális ellátottságát, a globális folyamatok lokális megnyilvánulásait vizsgálta a város hivatalos Antiszegregációs Tervének tükrében. MA diplomadolgozatában két különböző szokásrendszerű és gazdasági helyzetű régió centrumának, Zalaegerszeg és Pécs városának eltérő civil társadalmát elemezte a társadalmi rétegződés és habitus különbségeire és hasonlóságaira fókuszálva, kiemelve Zalaegerszeg nyugati határ menti, hagyományőrző és Pécs egyetemvárosi, lokálpatrióta jellegét. Tanulmányai befejezése után a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, Társadalmi és Gazdasági Erőforrások Kutató Intézet tudományos munkatársaként több kisebb projekt mellett Körmend belvárosának komplex funkcióbővítő megújításában, Városmarketing Stratégia és Városfejlesztési Projektportfólió megtervezésében és kivitelezésében tevékenykedett. Jelenleg kutatóként vesz részt az Echo Szociológiai Kutatóintézet munkájában.


Gyakornokok

Az Echo Szociológiai Kutatóintézet a megalapítása óta folyamatosan segíti a különböző társadalomtudományi szakon tanuló hallgatók szakmai fejlődését, konzultációs lehetőségek biztosításával, szakdolgozatok mentorálásával, kutatói ösztöndíjak folyósításával illetve terepgyakorlati helyként. Együttműködünk a Debreceni Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem különböző tanszékeivel.

2015
Bálint Beáta (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Csíkszereda), szociológia szak)

2013
Rugile Sukackaite (Vilnius University (Litvánia), szociológia szak)

2010
Herpai Csaba (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, szociológia szak)

2009
Balogi Csilla (ELTE, társadalmi tanulmányok szak)
Macher Judit (Pécsi Tudományegyetem, szociológia szak)

 

 
Oldal nyomtatása