programértékelés


 

Az Echo Szociológiai Kutatóintézet a társadalomtudományok módszereinek felhasználásával segíti a kutatók, döntéshozók és civil szervezetek munkáját, szakmapolitikai döntések előkészítését, a meghozott döntések és monitoring elemzését, valamint a végrehajtás hatékonyságának mérését. A programértékelési feladataink során alapvetően komplex módszertannal dolgozunk, igazodva az adott program jellemző sajátosságaihoz, témájához, résztvevői köréhez valamint időbeli ütemezéséhez. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztő programok, képzések során alapvetően három programértékelési szakaszt valósítunk meg:


1) Programtervezés értékelése
2) Folyamatértékelés
3) Eredményértékelés

 

Fő szempontok, kérdések

I. Programtervezés értékelése

Mit szeretne a program képzési modulja fejleszteni a résztvevőknél

Miért van szükség a tervezett képzésre

Kikre irányul a program

Mik a program célkitűzései (adekvátság)

Hogyan fogják végrehajtani a programot

Milyen források kerülnek felhasználásra

Végrehajtás kapacitása

II. Folyamatértékelés

Hogyan tervezték a folyamat értékelését

Ténylegesen mi történt a beavatkozás során

Ténylegesen hány főt érintett, menyire volt adekvát az alkalmazott tematika és módszer

A célcsoport mekkora hányadát érték el

Mennyire volt hatékony program

III. Eredményértékelés

 

Hogyan tervezik az eredmények mérését

Ténylegesen hogyan végezték el a feladatokat

Kitől származtak az eredményértékelés során használt információk

Volt-e hatása a programnak a célcsoportra

A program valóban elért-e a célját

Tényleges fenntarthatóság hogyan alakul

Milyen tervezett és nem tervezett multiplikátor hatások mérhetők

 


 

Aktuális programértékeléseink

 • A helyi demokratikus deficit csökkentése a civil szektor kontroll szerepének erősítésével Székesfehérváron Phare Access 2003/004-347.02.02 keretén belül
 • „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” Program Phare HU 2002/000-315.01.04 and 2003/004-347.05.03 (az Agriconsulting Europe SA alvállalkozójaként)
Lezárt programértékeléseink
  • „A civil fogyasztóvédelmi rendszer továbbfejlesztése Fejér megyében” Phare Access 2003/004-347.02.02 keretén belül
  • „Az iskolai prevenciós programok hatékonyságának és adekvátságának erősítése Székesfehérváron” DSAS Projekt, Phare HU2002/180-05-02/1/02
  • „Open Your EYES” program az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága és a Sport általi nevelés európai éve 2004 keretén belül HU-3-23012.
  • National values against the intolerance – Youth Exchange Program, 2004
  • Our negatives with the immigrants and the refugees – Youth Exchange Program, HU-11-196-2003-R5


Ha további információra van szüksége Intézetünk programértékelési szolgáltatásáról
kérjük vegye fel a kapcsolatot Domokos Tamás módszertani igazgatóval az alábbi címen: tdomokos@echomail.hu

Oldal nyomtatása