Nr.8
Nonprofit Monitor
on-line statisztikai folyóirat

Nr. 8. (
2014).
 
ISSN 2062-0861

 
 
 
 
 
 
Ruff Tamás: Adományozási kultúra a fehérvári lakosok körében
 
Székesfehérváron évek óta jól működő együttműködés az ún. Szociális Háló, amelyet szociális területen tevékenykedő civil szervezetek alkotnak, szoros együttműködésben az önkormányzat szociális szakembereivel és intézményeivel. A Háló célja, hogy összefogásban próbáljanak segíteni a hátrányos helyzetű családokon és személyeken, a nagyobb méretű szociális programokat közös erőforrásokkal valósítják meg annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudják tevékenységeiket kifejteni és a rászorulók élethelyzetét segíteni. Egy 300 fős kutatás keretén belül vizsgáltuk a szociális célú adományozási kultúrát a székesfehérvári lakosok körében, jelen cikk ennek eredményeit foglalja össze
 
 Teljes cikk letöltése

 
Domokos Tamás: A Sajó-Rima Eurorégió civil szervezeteinek kompetenciái
 
 
Jelen elemzésünk célja az Echo Innovációs Műhely „Civil együttműködés fejlesztése a Sajó-Rima Eurorégióban az ETEOP forrásokhoz való hozzáférésre” c pályázati programjának megalapozása részben desk resarch adatok, elemzések részben pedig a programra jelentkező szervezetek körében végzett kérdőíves felmérés alapján.
 
 
Teljes cikk letöltése

 
Kovács György: A Domino programban résztvevő civil szervezetek elégedettsége
 
A civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatását szolgáló Fejér megyei TAMOP 5.5.3/08-2 program célja 30 civil szervezet komplex kapacitásfejlesztése és ismeretbővítése volt, illeszkedve a keretprogram komplex-szervezetfejlesztési folyamatához. A program során a résztvevő szervezetek szakértő közreműködésével elkészítették a fejlesztési terveiket, modul rendszerű kapacitásfejlesztő képzésen vettek részt és hozzá láttak a fejlesztési tervek megvalósításához. A szakmai munkájukat facilitátorok segítették. A végső cél a szervezetek felkészítése az EU források fogadására és a stabil, fenntartható működésre. Cikkünk a programmal kapcsolatos elégedettséget mutatja be.
 
Teljes cikk letöltése

 
 
Oldal nyomtatása