Nr.6
Nonprofit Monitor
on-line statisztikai folyóirat
 
Nr. 6. (2012).

ISSN 2062-0861

 
 

 
 
Kovács György: Javaslat a civil kutatások etikai kódexére
 
A Sziti Szociális Egyesült 2009-2010 közötti időszakban NCA támogatásból kísérletet tett arra, hogy létrehozza a nonprofit kutatóműhelyek szakmai hálózatát a közös munka hatékonyságának növelése érdekében. A munkacsoport a szakmai-módszertani ajánlások mellett elkészítette a civil kutatások etikai kódexét, melyet vitára bocsátott, s az alábbiakban foglalható össze annak lényege.

 Teljes cikk letöltése

 
Ruff Tamás-Domokos Tamás: Az egri fiatalok közösségi élményei
 
 
 
A 2010 október-november időszakban lezajlott egri ifjúságkutatás egyik legfontosabb tapasztalata az volt, hogy a városban élő, tanuló mostani ifjúsági korosztály a korábbi évek ifjúsági korosztályához képest a demokráciához való viszonyában, kapcsolatrendszerében valamint info-kommunikációs kompetenciájában alapjaiban tér el. A fiatalok számára a mobiltelefon mellett nem az e-mail a legfontosabb kommunikációs eszköz, hanem a közösségi portálok és közvetlen üzenetváltásra alkalmas felületek (pl. MSN, skype, chat stb.). Ezzel párhuzamosan az is jellemző, hogy a számítógép illetve az internet előtt töltött idő már meghaladja a televízió képernyője előtt töltött időt, s ezzel a leggyakoribb szabadidős tevékenységgé lépett elő életükben. Az internet nyilván kiváló eszköz arra, hogy a fiatalok megmutassák magukat, megosszák másokkal a gondolataikat, élményeidet, de ha közben megfeledkeznek a biztonságodról, nagy bajba kerülhetnek.
 
Teljes cikk letöltése

 
Bakos István: A fejlődés útjára lépve
 
 
Az elmúlt évek negatív gazdasági és társadalmi folyamatai arra világítottak rá, hogy a helyi közösség problémáit csak a helyi közösség tudja megoldani, erre állami eszközök nem vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre, ám a helyi közösségek egyelőre nem akarják elfogadni ezt a felnőtt szerepet (vagyis azt, hogy a saját sorosáért mindenki maga fele, a település vagy kistérség sorsa is a helyi lakosok kezében van), nagyon erősen és mélyen gyökerezik az a paternalista személet, melyben a helyi közösségek külső szereplőtől várják a segítséget. Hol a nemzetközi tőke, hol az állam, hol az Európai Unió az ügyeletes messiás, mely persze soha sem jön el vagy ha segítséget is nyújt, koránt sem tudja vagy akarja megoldani a helyi közösség problémáit. Ezt csak a helyi közösség illetve annak formális és informális közössége, azok intézményei, ágazati és ágazattól független szereplőinek együttműködése tudja sikeresen kezelni. És éppen ez az, amiben központi feladata kell hogy legyen a civil szervezeteknek a jövőben. De hogy áll most a gárdonyi érség ebben a tekintetben?A cikk ezt tekinti át.
.
Teljes cikk letöltése

 
 
 
Oldal nyomtatása