Nr.4
 
Nonprofit Monitor
on-line statisztikai folyóirat
 
Nr. 4. (2010).

ISSN 2062-0861

 
 
 
 
 
 
 
 
Kovács György - Ruff Tamás: A Fejér megyei civil szervezetek fejlesztési szükségletei
 
A megyei civil szükségletfeltárás alapvetően célorientált tevékenység, mindig az adott képzési és fejlesztési program tervezéséhez igazodva kell információt, véleményeket, igényeket gyűjteni a potenciális célcsoport körében. Jelen összegzés egy TAMOP pályázathoz készült mint megyei civil szükségletfeltárás. Az empirikus
adatok felvételére, a kérdőívek kitöltésére 2008. október 10-20 között volt lehetőségük a Fejér megyei civil szervezeteknek ún. websurvey felületet használva.  Az adatfelvételi idő alatt mindösszesen 92, Fejér megyében bejegyzett klasszikus civil szervezet kapcsolódott be a szükségletfelmérésbe és válaszolt kérdéseinkre. Jelen beszámoló ennek tapasztalalatait foglalja össze.
 Teljes cikk letöltése

 
Domokos Tamás: Székesfehérvár népessége 2025-ben
 
A demográfiai előrejelzésekkel kapcsolatosan a hétköznapi nyelvben több fogalom kering, amelyeket gyakran – hibásan - szinonimaként is használnak. Az egyik a népességelőreszámítás, a másik demográfiai előrebecslés. A demográfiai becslés több komponensű módszer, metodikai eljárási rend,melyet különböző outputok előállítása érdekében használunk a kiinduló adatainkon. A népességelőreszámítás ezzel szemben már a cél, a demográfiai előrebecslés (egyik) outputja. Jelen cikk kisérletet tesz arra, hogy prognózist adjon - nem tudományos igénnyel - egy nagyváros középtávon vátható népesség számának alakulására, pusztán a trendek elemzésével.
Teljes cikk letöltése

 
Macher Judit: A magyarországi nonprofit szektor, különös tekintettel az ezredfordulóra – a kutatások tükrébena
 
Ismert tény, hogy a magyarországi nonprofit kutatás a kilencvenes években a szektor fejlődésével párhuzamosan, de nem mindig azzal összhangban bontakozott ki. A cikk tükröt tart a nonprofit kutatások elé azzal, hogy az ezredforduló éveiben megjelent nonprofit kutatásokról szóló cikkeket elemezi elsősorban az alkalmazott módszerek, technikák és elméleti megközelítések mentén.
Teljes cikk letöltése

 
 
 
Oldal nyomtatása