Nr.3
 
Nonprofit Monitor
on-line statisztikai folyóirat
 
Nr. 3. (2010).
 
ISSN 2062-0861
megjelenik az NCA támogatásával
 
 
 
 
 
 
 
Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron
 
Az „Iskola és társadalom 2008” elnevezésű kutatás több egyetem együttműködésében készült, célja az volt, hogy felmérje a tizenévesek demokráciáról alkotott képét különböző dimenziók mentén, úgymint az iskolai demokrácia, politikai viselkedés és a demokráciáról való tájékozottság. A kutatás előzményeként a demokráciára nevelés évében, 2005-ben végzett, hasonló nevű kutatás szolgált, ami lehetővé teszi, hogy a vélemények változását is figyelemmel követhessük. A kérdőíves vizsgálatra 4 megyében, illetve Budapesten került sor, több mint 6000 kilencedik és tizenegyedik évfolyamos diák részvételével. Ebből a Fejér megyei mintába 941, a székesfehérvári mintába pedig 470 tanuló került. Az adatfelvétel 2008-ban, reprezentatív mintán készült. Jelen beszámoló a Fehérvári eredményeket közli elősorban a fiatalok önszerveződő készségét a középpontba helyezve.
 Teljes cikk letöltése

 
Domokos Tamás: Az ifjúsági korosztályok és rendszerek megértése, megismerése
 
Módszertani tanulmányunk ahhoz kíván segítséget nyújtani a megismerési folyamat legfontosabb állomásainak, módszereinek és azok buktatóinak áttekintésével, hogy az ifjúsági ügyekkel foglalkozó civil szakemberek elméleti és gyakorlati útmutató birtokában felkészülten és a céljaiknak adekvát eszközökkel, kompetens módon lássanak hozzá ifjúságkutatás tervezéséhez és lebonyolításához. A cikkben az általános mérésfilozófiai kérdések és ifjúsági rendszerfejlesztési célok bemutatása után vázoljuk a legfontosabb diszciplináris kereteket, így az pszichológiai, pedagógia, demográfiai és szociológiai ifjúsági korosztálykutatások megközelítési módjait. Ezek után a helyzetfeltárás folyamatát és módszerit mutatjuk be, az elméleti és gyakorlati előkészítéstől, az adatgyűjtésen át, az értékelés és elemzés legfontosabb kérdéséig.
Teljes cikk letöltése

 
Zugor Zsuzsanna: A fehérvári szociális térkép készítésének módszertana
 
Hat éve 2003 novemberében készült el Székesfehérvár szociális térképe, a fő kérdés azonban azóta sem változott: hogyan kellene az esélyegyenlőség, a rászorultság és a szükségleteknek való megfelelés szempontjainak figyelembe vételével, igazodva a szolgáltatást szervező intézmények, szervezetek anyagi, humán és módszertani kapacitásaihoz, a kötelező jogszabályi feltételekhez valamint a városi költségvetés kereteihez a lehető leghatékonyabban megszervezni a szociális ellátásokat egy régióközponti funkcióval is bíró nagyvárosban. A szociális térkép készítésekor 2003-ban is és 2009-ben is abból indultunk ki, hogy a városban szociális kérdésekben sok meglévő adat, hiteles információ áll rendelkezésre, melyeket összegyűjtve, rendszerezve, megfelelő területi egységekre aggregálva pontosan megalkotható nemcsak a szociális térkép elemzési része, hanem a térképszelvényeket és az összefoglaló táblázatokat tartalmazó atlasz is. Jelen tanulmány a szociáli térkép készítésének módszertani hátterát mutatja be.

Teljes cikk letöltése

 
 
 
Oldal nyomtatása